Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit werkt intensief samen met het bedrijfsleven op het gebied van chemie en life sciences. Via Radboud Research Facilities worden onderzoeksfaciliteiten beschikbaar gesteld aan het mkb.

HAN

De HAN levert goed uitgeruste professionals aan de beroepspraktijk en ontwikkelt innovaties voor en met de omringende regio.

Rijn Ijssel

De Middelbare Laboratoriumopleidingen van Rijn IJssel (regio Arnhem en Nijmegen) hebben de ambitie op het gebied van de chemie en de life sciences een bijdrage te leveren aan innovatie door studenten te laten werken voor  ondernemers.

ROC de Leijgraaf

 

De Middelbare Laboratoriumopleidingen van ROC de Leijgraaf (regio Oss, Nijmegen en Boxmeer) hebben de ambitie op het gebied van de chemie en de life sciences een bijdrage te leveren aan innovatie door studenten te laten werken voor ondernemers.

 

Subsidies

Er zijn verschillende subsidies voor samenwerking tussen kennisinstellingen en mkb. Wellicht is het mogelijk om uw project daarmee te financieren. Denk bijvoorbeeld aan:

NWO – KIEM GoChem

KIEM GoChem financiert praktijkgerichte projecten waarin minimaal één mkb-onderneming samenwerkt met een kennisinstelling. In een KIEM GoChem project wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de duurzame chemie. De projecten duren maximaal een jaar. De doelgroep van de regeling is breder dan uitsluitend chemische (mkb-)bedrijven en/of chemie kennisinstellingen en omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. Financiering wordt verstrekt aan de kennisinstelling en bedraagt maximaal € 40.000 per project. Cofinanciering door de mkb-onderneming(en) bedraagt 25% van dit bedrag. Maximaal 5000 Euro is mogelijk via een ‘in kind’ bijdrage, cofinanciering boven de 5000 Euro wordt ‘in cash’ geïnd. Kijk voor meer informatie en deadlines op de KIEM GoChem website.

 

RVO – Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Kennisvouchers

Bent u een mkb-er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden kunt u gebruik maken van een voucher. Met deze ‘waardebon’ kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750. U moet binnen 4 maanden na ontvangst van de voucher een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling overleggen. De kennisinstelling verzilvert de ontvangen voucher bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kijk voor meer informatie en deadlines op de MIT Kennisvoucher website.

Haalbaarheidsprojecten

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie (tenminste 60% van de kosten), eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject en de looptijd bedraagt maximaal 1 jaar. Kijk voor meer informatie en deadlines op de MIT Haalbaarheidsproject website.

Scroll Up