Aanbod voor MKB

Katalysator stelt vouchers beschikbaar aan mkb

Katalysator is gericht op het uitwisselen van kennis binnen de Chemie en Life Sciences, van kennisinstelling naar mkb en andersom. U kunt hierbij denken aan gezamenlijke onderzoeksprojecten, contractonderzoek, trainingen of bijvoorbeeld stageprojecten. Om de samenwerking nog verder te bevorderen stelt Katalysator per mei 2018 vouchers vanaf € 750,- beschikbaar, waarmee een deel van de kosten voor het mkb gecompenseerd kunnen worden.

Wilt u gebruikmaken van de voucherregeling? Neem dan eerst contact op met Katalysator om de samenwerking te bespreken. Mochten hier kosten aan verbonden zijn, dan kunt u een offerte opvragen en tegelijkertijd aangeven dat u hiervoor een voucher wilt aanvragen. De stuurgroep van Katalysator zal beoordelen of uw aanvraag hiervoor in aanmerking komt. U kunt mailen naar info@katalysator-eic.nl

AVIVIA:

Wat is de expertise van
uw bedrijf?
Avivia is een farmaceutisch bedrijf, gespecialiseerd in de herpositionering, herbestemming en (re)formulering van geneesmiddelen. We doen zowel contract research als interne productontwikkeling. Onze expertise reikt van chemie tot regelgeving, IP en markttoegang.

Met welke vraag klopten jullie aan bij Katalysator?
Wij werken aan specifieke kristalvorm van een zout als mogelijk medicijn voor mensen met chronische buikloop. Omdat bepaalde vormen niet geschikt zijn, zochten we bevestiging dat de juiste vorm aanwezig was in een aantal samples uit experimenten.

Welk project is hieruit ontstaan en wat heeft dat opgeleverd?
Via Katalysator kwamen we in contact met Rene de Gelder van de afdeling Solid State Chemistry bij de Radboud Universiteit. Hij heeft voor ons poederdiffractiemetingen uitgevoerd. Hieruit bleek o.a. dat een techniek beschreven in de literatuur niet reproduceerbaar is en er alternatieve methodes gebruikt moeten worden om de gewenste vorm in handen te krijgen.

NOVIOTECH:

De HLO-studenten van de specialisatie polymeerchemie hebben in een proof-of-principle studie laten zien dat ons product idee realiseerbaar is. Op basis daarvan kunnen we nu verder met de productontwikkeling! Dit gaan we ook weer in samenwerking met de HAN doen.

Scroll Up