Aanbod voor MKB

Katalysator stelt vouchers beschikbaar aan mkb

Katalysator is gericht op het uitwisselen van kennis binnen de Chemie en Life Sciences, van kennisinstelling naar mkb en andersom. U kunt hierbij denken aan gezamenlijke onderzoeksprojecten, contractonderzoek, trainingen of bijvoorbeeld stageprojecten. Om de samenwerking nog verder te bevorderen stelt Katalysator per mei 2018 vouchers vanaf € 225,- beschikbaar, waarmee een deel van de kosten voor het mkb gecompenseerd kunnen worden.

Wilt u gebruikmaken van de voucherregeling? Neem dan eerst contact op met Katalysator om de samenwerking te bespreken. Mochten hier kosten aan verbonden zijn, dan kunt u een offerte opvragen en tegelijkertijd aangeven dat u hiervoor een voucher wilt aanvragen. De stuurgroep van Katalysator zal beoordelen of uw aanvraag hiervoor in aanmerking komt. U kunt mailen naar info@katalysator-eic.nl of bellen met 06 241 725 20.

Scroll Up